Obiectivul general

Creşterea capacităţii instituţionale a MEN de a formula politici publice în domeniul CDI ce va permite o mai bună alocare a resurselor financiare, va determina schimbări structurale ale sistemului public de CDI si va contribui la dezvoltarea de noi programe privind resursele umane şi infrastructurile de cercetare.