Obiectivul general

Creşterea capacităţii instituţionale a MEN de a formula politici publice în domeniul CDI ce va permite o mai bună alocare a resurselor financiare, va determina schimbări structurale ale sistemului public de CDI si va contribui la dezvoltarea de noi programe privind resursele umane şi infrastructurile de cercetare.


Scop

Scopul acestui proiect constă în simplificarea accesului la schemele de finanţare a cercetării, dezvoltării și inovării orientate către cofinanţare şi susţinerea colaborărilor; reducerea fragmentării sistemului de CDI prin stimularea colaborării şi a participării la reţele nationale şi internationale; consolidarea rolului ştiinţei în societate prin comunicarea ştiinţei, promovarea eticii/transparentei/integritatii şi egalităţii de şanse în cercetare, dezvoltarea de interfeţe dedicate dialogului ştiinţă-societate; extinderea cooperării internaţionale în programe şi proiecte; o mai bună reprezentare a României la nivel instituţional şi prin experţii săi în instituţii şi organisme reprezentative de cercetare, dezvoltare și inovare la nivel european şi internaţional.

Obiectiv general

- Consolidarea rolului sistemului de CDI in societate si cresterea vizibilitatii acestuia pe plan european si international
- Cresterea capacitatii sistemului de CDI de prezentare/promovare a rezultatelor relevante legate de activitatile / infrastructurile din domeniul cercetării dezvoltării și inovării (CDI)
- Imbunătățirea capacității MEN în ceea ce privește monitorizarea electronică a datelor privind activitatile, infrastructurile, rezultatele si capitaul uman din domeniul cercetării dezvoltării și inovării si(CDI), prin realizarea unui portal dedicat domeniului – portal informational al infrastructurilor de cercetare si resurselor umane din sistemul national de CDI.

Obiective specifice

1. facilitarea participării la activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare;
2. asigurarea vizibilitatii personalului de cercetare;
3. asigurarea vizibilitatii infrastructurii de CDI;
4. facilitarea exploatarii rezultatelor cercetării punand accentul pe sectoarele vitale pentru asigurarea competitivitatii;
5. asigurarea difuzării cunoștintelor dobândite stimulând performanțele companiilor în domeniul inovării și facilitând recunoașterea publică a noilor tehnologii;
6. asigurarea vizibilitatii necesitatilor de cercetare pentru operatorii economici;
7. asigurarea transpartentei si intergritatii sistemului national de CDI prin respectarea normelor de etica

Parteneri

Asociatia pentru Implementarea Democratiei